KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNUNA İLİŞKİN MUVAFAKATNAME

Banka’ya iletmiş olduğum kişisel verilerimin akdettiğimiz sözleşme haricindeki bana özel her türlü ürün ve hizmetin sunulabilmesi için bu konuda alacağım ürün ve hizmete ilişkin olarak limit, istihbarat, bilgi araştırmaları ve kredibilite değerlendirmelerinin yapılabilmesi, tanıtım, ürün/hizmet teklifi, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinde kullanılabilmesi ile tarafıma uygun hizmetler ve ürünler geliştirilmesi, ürün ve hizmetlerinizin kullanım alışkanlıklarım ve ihtiyaçlarıma göre özelleştirilerek önerilmesi, iletişim kurulabilmesi, Bankanız ve iştiraklerinizin mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve pazar araştırması ve hedef müşteri grubu tespiti vb. için işlenmesine ve aktarılmasına muvafakat ettiğimi kabul ve beyan ederim.